Εμφάνιση άρθων μόνο για συνδεδεμένους χρήστες

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΝΟΥ

Η βοηθητική αυτή λειτουργία χρησιμοποιείται μόνο στα κινητά

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΥΠΑΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ), για να συμπεριληφθούν στις εξαιρέσεις οι αστυνομικοί με δυσίατα νοσήματα που επιτυγχάνουν στις Προαγωγικές εξετάσεις αρχιφυλάκων. 

Κύριε Πρόεδρε, 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με ζήτημα το οποίο μας τέθηκε από συναδέλφους-μέλη μας οι οποίοι πάσχουν από δυσίατο νόσημα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προαγωγικές εξετάσεις αρχιφυλάκων.

 Όπως προκύπτει και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις οι εν λόγω αστυνομικοί εάν και εφόσον συμμετάσχουν στις προαγωγικές εξετάσεις Αρχιφυλάκων και επιτύχουν, θα επανατοποθετηθούν αφού δεν συμπεριλαμβάνονται στις εξαιρέσεις, και εν συνεχεία της τοποθέτησής τους, εφόσον αυτή γίνει σε άλλο Νομό, θα επανυποβάλλουν  εκ νέου αίτημα μετάθεσης για λόγους υγείας.

 Το συγκεκριμένο ζήτημα καθώς φαίνεται δεν έχει  προβλεφθεί, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοί μας αυτοί, εφόσον επιτύχουν να  υποστούν  μια τεράστια και χρονοβόρα ταλαιπωρία με «άσκοπες» μετακινήσεις.

 Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης προτείνουμε όπως συμπεριληφθούν στις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο Π.Δ. 100/2003 παράγραφο 3 του άρθρου 15, η οποία τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 75/2016 για τις προαγωγικές εξετάσεις αρχιφυλάκων σύμφωνα με το οποίο: 

«3. Οι νεοπροαγόμενοι Αρχιφύλακες που ασκούν καθήκοντα πυροτεχνουργών, συνοδών σκύλων και εκγυμναστών αυτών και προγραμματιστών αναλυτών χειριστών μηχανών εισαγωγής στοιχείων και χειριστών του κεντρικού συστήματος Η/Υ της Δ/νσης Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, επικεφαλείς χειριστών περιφερειακών συστημάτων (TOP USERS), οι υπηρετούντες στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο συναφές προς εκείνο της Υπηρεσίας αυτής, στην Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.), στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς και όσοι υπηρετούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και ασκούν εξειδικευμένα καθήκοντα ή εργαστηριακές εξετάσεις ή έχουν υποστεί ειδικές εκπαιδεύσεις και είναι κάτοχοι πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο συναφές προς εκείνο της Υπηρεσίας αυτής, παραμένουν στις Υπηρεσίες τους, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις και σχετική πρόταση των Υπηρεσιών τους. Επίσης παραμένουν στην ίδια περιοχή μετάθεσης, ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, οι πολύτεκνοι, οι έχοντες μέλος της ιδίας οικογένειας με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με αναπηρία Α.Μ.Ε.Α., οι έχοντες τρία τέκνα, καθώς και όσοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις του εδαφίου ιδ' παρ. 1 άρθρου 17 του παρόντος διατάγματος, καθώς και εκείνοι που μετατέθηκαν με αντικειμενικά κριτήρια στον τόπο συμφερόντων τους και όσοι τοποθετήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος». 

Κύριε Πρόεδρε, 

θεωρούμε ότι το ως άνω αίτημα των συναδέλφων μας, είναι λογικό και δίκαιο και είμαστε σίγουροι ότι θα προχωρήσετε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του.

Θεσσαλονίκη, 2 Μαϊου 2023

          

  Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας

ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος       ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

6936800701                     6948753589

Αξίζει να δείτε:

loading...

Η ιστοσελίδα eaythes.gr χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών Σχετικά