ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΝΟΥ

Η βοηθητική αυτή λειτουργία χρησιμοποιείται μόνο στα κινητά

Εμφάνιση άρθων μόνο για συνδεδεμένους χρήστες

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΥΠΑΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, την 07-06-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, θα πραγματοποιήσει Γενική Καταστατική Συνέλευση στο Αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Στη Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει να τροποποιηθούν και ορισμένα άρθρα του Καταστατικού, πέραν των επιβαλλόμενων αλλαγών βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, με στόχο την εναρμόνισή του με τις σύγχρονες ανάγκες των μελών μας.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία, πλην όμως, τα μέλη που επιθυμούν θα δύνανται να συμμετάσχουν και με ηλεκτρονικά μέσα.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης θα παρουσιαστούν οι νέες προτεινόμενες αλλαγές. Στο κάθε μέλος θα αποσταλεί το τρέχον καταστατικό της Ένωσης, καθώς και το νέο με τις προτεινόμενες αλλαγές. Εν συνεχεία, μέσω ηλεκτρονικών μέσων και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας πλατφόρμας με την οποία πραγματοποιήθηκαν και οι αρχαιρεσίες της ΕΑΥΘ, θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία για την έγκριση του νέου Καταστατικού της Ένωσης.

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα ξεκινήσει την 07-06-2022 και η λήξη αυτής θα γίνει την 10-06-2022 και ώρα 19:00.

Καλούμε όλα τα μέλη της ΕΑΥΘ να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και στην ψηφοφορία έγκρισης του Καταστατικού ώστε με την ψήφο τους να εκφράσουν τη βούλησή τους και να ενδυναμώσουν το ισχυρότερο Όργανο της Ένωσης.

                            Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2022

       

  Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας

ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος       ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

6936800701                     6948753589

Αξίζει να δείτε:

loading...

Η ιστοσελίδα eaythes.gr χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών Σχετικά