ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΝΟΥ

Η βοηθητική αυτή λειτουργία χρησιμοποιείται μόνο στα κινητά

Εμφάνιση άρθων μόνο για συνδεδεμένους χρήστες

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΥΠΑΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης Προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας (μέσω ΠΟΑΣΥ), Αντιστράτηγο κ. Λάζαρο ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ, με Θέμα«Αποζημίωση αστυνομικών οι οποίοι προσφεύγουν στις αναθεωρητικές ιατρικές Επιτροπές»

Κύριε Αρχηγέ,

 

Όπως ενημερωθήκαμε προσφάτως από μέλη μας, οι Αστυνομικοί που υπηρετούν στην Περιφέρεια και νομίμως ασκούν ένσταση κατά αποφάσεων ιατρικών Επιτροπών για να εξεταστούν σε δεύτερο χρόνο από την αναθεωρητική Επιτροπή που συνεδριάζει στην Αθήνα, υποχρεούνται να καλύπτουν τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους. Αυτό συμβαίνει επειδή η επανεξέταση πραγματοποιείται κατόπιν προσφυγής του ενδιαφερόμενου κατά της αποφάσεως της Επιτροπής και δε θεωρείται ότι γίνεται με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας. Έτσι, δε δικαιολογείται καμία δαπάνη για τον μετακινούμενο αστυνομικό.

 

Είναι τουλάχιστον οξύμωρο η εξέταση από την πρώτη Επιτροπή να γίνεται κατόπιν παραπομπής της Υπηρεσίας, και όταν ο αστυνομικός ασκεί το νόμιμο δικαίωμα της ένστασης να γίνεται «πρόσκληση» και όχι παραπομπή στην Αναθεωρητική Επιτροπή. Δηλαδή για το ίδιο ακριβώς ζήτημα να ισχύουν δυο μέτρα και δυο σταθμά.

Φρονούμε ότι εφόσον η Υπηρεσία, δίνει το δικαίωμα της ένστασης σε κάθε αστυνομικό που κρίνει ότι πρέπει να επανεξεταστεί από αναθεωρητική Επιτροπή, είναι ορθό και δίκαιο να καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του. Άλλωστε δεν είναι λίγες οι φορές που οι αναθεωρητικές επιτροπές δικαιώνουν τους συναδέλφους μας.

 

Επιπρόσθετα, η απόφαση μη κάλυψης των εξόδων κίνησης και διαμονής, λειτουργεί αποτρεπτικά για το αστυνομικό προσωπικό στην άσκηση ένστασης, σε τόσο σημαντικά ζητήματα που αφορούν την υγεία, καθώς και την ικανότητα ή μη να φέρουν όπλο, πολλώ δε μάλλον στις μέρες μας, που το κόστος μετακίνησης και διαμονής έχει εκτοξευθεί.

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, προτείνουμε την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/72000/0022/2001 - ΦΕΚ Β-1702/18-12-2001 άρθρο 7-παρ.2-εδ.δ Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αναφέρει ότι:

«Για συμμετοχή σε Συμβούλια, Επιτροπές, συσκέψεις, εξετάσεις διαγωνισμούς, αθλητικούς ή άλλους αγώνες με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας κ.λ.π. βεβαίωση ή θεώρηση στο φύλλο πορείας της αρμόδιας Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει η συμμετοχή και η χρονική διάρκεια.» και πλέον να προβλέπεται ότι:

 «σε Επιτροπές με πρωτοβουλία της υπηρεσίας καθώς και κατόπιν ένστασης του ενδιαφερόμενου αστυνομικού».

 

Κύριε Αρχηγέ,

 

Παρακαλούμε όπως εξετάσετε την ανωτέρω πρότασή μας, η υιοθέτηση της οποίας είναι απολύτως δίκαιη και θα έχει θετικό αντίκτυπο στο αστυνομικό προσωπικό.

Θεσσαλονίκη, 15 Ιουλίου 2023

          

  Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας

ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος       ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

6936800701                     6948753589

Αξίζει να δείτε:

loading...

Η ιστοσελίδα eaythes.gr χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών Σχετικά