Εκτύπωση
Γονική Κατηγορία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Κατηγορία: Ανακοινώσεις Ε.Α.Υ.ΘΕΣ.

  

Έγγραφο της Ένωσης προς τον Πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόριο ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ

 

Εν έτει 2019, προϊούσης της υπηρεσιακής κρίσης στην ΓΑΔΘ, γίναμε μάρτυρες μεταθέσεων στις ειδικές Υπηρεσίες του ΑΕΑ που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες δεν βασίστηκαν στις πραγματικές ανάγκες των Υπηρεσιών αλλά σε υποκειμενικά προσωπικά κριτήρια. Πως αλλιώς μπορούμε να σχολιάσουμε την ενίσχυση υπερπλήρων ειδικών Υπηρεσιών (με μηδενικές κενές οργανικές θέσεις) με προσωπικό από τις ήδη αποδυναμωμένες Αστυνομικές Διευθύνσεις της ΓΑΔΘ;

Ενώ το Αρχηγείο γνωρίζει ότι σε πολλούς Αστυνομικούς οφείλονται πάνω από 20 ρεπό, αντί να εξομαλύνει την κατάσταση με την ορθή ανακατανομή του προσωπικού, αποφάσισε να επιδεινώσει επιπλέον την υπηρεσιακή πραγματικότητα της ΓΑΔΘ και να μειώσει επιπλέον το υπάρχον προσωπικό στις ΑΔ.

Ο απόλυτος παραλογισμός αποτυπώνεται στην επιλογή ενίσχυσης της ΥΤΕΒΕ και ΥΕΕΒΕ με Αστυνομικούς από την ΓΑΔΘ, ενώ στις Υπηρεσίες αυτές, για χρόνια, συντηρούνται αποσπάσεις συναδέλφων που κατέχουν ειδικότητα, χωρίς να τους εγκρίνονται οι αιτήσεις μετάθεσης.

Στο εξής, κάθε υποκριτική δικαιολογία που θα προτάσσεται από την Ηγεσία μας για αδυναμία ενίσχυσης των Αστυνομικών Διευθύνσεων της ΓΑΔΘ υποτιμά τη νοημοσύνη μας.

Προς διάψευση των προαναφερόμενων, το Αρχηγείο θα μπορούσε να δημοσιοποιήσει την οργανική και την υπάρχουσα δύναμη των ειδικών Υπηρεσιών του στη Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης και τα κριτήρια με τα οποία έγιναν οι εγκρίσεις των αιτήσεων μεταθέσεων.

Κύριε Πρόεδρε,

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης καταγγέλλει την παρούσα εξέλιξη και επισημαίνει την πάγια θέση της για θέσπιση ενός αξιοκρατικού Κώδικα εσωτερικών μεταθέσεων. Το επισυναπτόμενο έγγραφό μας, το οποίο καταθέσαμε στο πρόσφατο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας, περιέχει ενδεικτικές προτάσεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για την σύνταξη μιας ολοκληρωμένης εισήγησης που θα προωθηθεί από την Ομοσπονδία μας προς το Αρχηγείο. 

Η διαχρονική εκμετάλλευση των μεταθέσεων πρέπει να λάβει τέλος. Μόνο με την παρέμβαση και την πίεση της ΠΟΑΣΥ μπορεί να μπει ένα φρένο στο ρουσφετολογικό πανηγύρι που στήνεται κάθε χρόνο και να βασιλέψουν, επιτέλους, η διαφάνεια και η αξιοκρατία. Στρεφόμαστε σ’εσάς για να γίνει το πρώτο σημαντικό βήμα που θα σταματήσει τον άτυπο Νόμο της υπηρεσιακής τακτοποίησης μέσω γνωριμιών και διασυνδέσεων στους κόλπους της ΕΛ.ΑΣ.

Θεσσαλονίκη, 10 Ιουνίου 2019

      

Ο Πρόεδρος

 ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος

6936800701

Ο Γεν. Γραμματέας

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

6948753589

   

   

    

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού εντός ΓΑΔ ή ΑΔ (εσωτερικές)

 

1. Οι μεταθέσεις των αστυνομικών μέχρι και του βαθμού του Αστυνόμου Β' από μία περιοχή μετάθεσης σε άλλη γίνονται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, η δε προτεραιότητα καθορίζεται από τον αριθμό των μορίων (μονάδων) που συγκεντρώνει ο αστυνομικός, με βάση τα έτη υπηρεσίας του στην ίδια Αστυνομική Διεύθυνση.

Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίσου αριθμού μορίων, προηγείται ο ανώτερος ή αρχαιότερος για κάθε κατηγορία.

   

2. Για κάθε ένα από τα ανωτέρω κριτήρια καθορίζεται ο ακόλουθος αριθμός μορίων: α. Ο αστυνομικός, για κάθε έτος παραμονής του στην ίδια ΑΔ λαμβάνει τον ακόλουθο αριθμό μορίων:

(1)Από 0-5 έτη στην ίδια ΑΔ.: 1 μόριο για κάθε έτος

(2)Από 6-10 έτη στην ίδια ΑΔ.: 2 μόρια για κάθε έτος

(3)Από 11 έτη και άνω: 3 μόρια για κάθε έτος

 

Εκτός των προαναφερόμενα, ο αστυνομικός λαμβάνει επιπλέον 1 μόριο για κάθε έτος εάν εντάσσεται αποδεδειγμένα σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

3. Οι Αστυνομικοί που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών της ΓΑΔΑ ή ΓΑΔΘ, καθώς και στις Διευθύνσεις Κρατικών Αερολιμένων της ΓΑΔΑ ή ΓΑΔΘ και σε Υπηρεσίες Αεροδρομίων εντός των περιφερειακών ΑΔ, και κατέχουν πτυχίο ξένων γλωσσών επιπέδου Β2 (καλή γνώση) λαμβάνουν 1 επιπλέον μόριο για κάθε έτος παραμονής τους στην Υπηρεσία.

Οι Αστυνομικοί που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Άμεσης Δράσης και Αστυνομικών Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ ή ΓΑΔΘ, και εκτελούν αποδεδειγμένα εξωτερική υπηρεσία, λαμβάνουν 1 επιπλέον μόριο για κάθε έτος παραμονής τους στην Υπηρεσία.

   

4. Με την μετάθεση του ενδιαφερόμενου από την Αστυνομική Διεύθυνση που υπηρετεί σε μια άλλη, μηδενίζονται τα μόρια που έχει συγκεντρώσει. Με την τοποθέτησή του στη νέα του Υπηρεσία ξεκινά εκ νέου να συγκεντρώνει νέα μόρια.

   

5. Οι τακτικές μεταθέσεις σε Υπηρεσίες που εδρεύουν στην ίδια περιοχή μετάθεσης γίνονται με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια, είτε ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, είτε με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας. Αίτηση για μετάθεση σε οποιαδήποτε Υπηρεσία άλλης περιοχής μετάθεσης λογίζεται ότι αφορά όλες τις Υπηρεσίες της περιοχής αυτής. Το αίτημα για συγκεκριμένη Υπηρεσία συνεκτιμάται από το αρμόδιο όργανο μαζί με τα λοιπά υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια. Ειδικά για την μετάθεση σε Υπηρεσία του αυτού τόπου λαμβάνονται υπόψη μόνο τα υπηρεσιακά κριτήρια.

Μέχρι το δεύτερο 15νθήμερο Μαΐου προκηρύσσονται οι θέσεις που θα καλυφθούν εντός έκαστης Αστυνομικής Διεύθυνσης, με την προϋπόθεση να υπάρχουν κενές θέσεις στο οργανόγραμμα που πρέπει να πληρωθούν. Οι προκηρυγμένες θέσεις καταμερίζονται εκ των προτέρων ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών και θα ανακοινώνονται οι Υπηρεσίες που θα ενισχυθούν εντός της ΑΔ

Για να γίνεται ορθός και δίκαιος καταμερισμός, οι προκηρυχθείσες θέσεις στις ΑΔ θα γίνεται βάσει του μαθηματικού τύπου:   

 

Ο αριθμός που θα προκύπτει θα στρογγυλοποιείται κι έτσι θα καθορίζεται το σύνολο των Αστυνομικών που θα ενισχύουν κάθε ΑΔ.

Προτάσεις της Διοίκησης για απομάκρυνση προσωπικό, θα πρέπει να είναι αιτιολογημένες εγγράφως από τον Διοικητή της Υπηρεσίας (με αναλυτική αναφορά στα πειθαρχικά παραπτώματα που υπέπεσε ο Αστυνομικού εντός του τελευταίου έτους, καθώς και στην αναλυτική βαθμολογία του).

Οι μεταθέσεις των εδαφίων α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 14  θα αποφασίζονται το δεύτερο 15νθήμερο Ιουλίου.

Η χορήγηση των Φύλλων Πορείας πραγματοποιείται μέχρι την 31η Αυγούστου.

Αιτήσεις υποβάλλονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις, το δεύτερο 10ήμερο του μηνός Ιουνίου κάθε έτους.

6. Κάθε Αστυνομική Διεύθυνση υποχρεούται να αξιοποιεί το προσωπικό που κατέχει θέση υπηρεσίας γραφείου σε επιτελικές θέσεις και μόνο οι υπολείπουσες κενές θέσεις των Επιτελείων θα καλύπτονται από μάχιμους Αστυνομικούς.

  

7. Μέχρι το δεύτερο 15νθήμερο Ιανουαρίου θα προκηρύσσονται οι θέσεις που θα καλυφθούν για τις ειδικές Υπηρεσίες του ΑΕΑ και οι μεταθέσεις σ’αυτές θα αποφασίζονται το δεύτερο 15νθήμερο του Φεβρουαρίου.

   

Στις ειδικές Υπηρεσίες του ΑΕΑ θα μετατίθενται κατά προτεραιότητα οι αιτούντες που κατέχουν πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή έχουν παρακολουθήσει ειδικό σεμινάριο, συναφές με το αντικείμενο της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που οι προαναφερόμενοι αιτούντες είναι περισσότεροι από τις προκηρυχθείσες θέσεις η επιλογή θα  γίνεται βάσει του πίνακα μορίων εντός ΑΔ.

    

8. Οι προσωρινές μετακινήσεις γίνονται μόνο εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση στην Υπηρεσία στην οποία μετακινείται ο Αστυνομικός και απαιτείται έγγραφη αιτιολογία του αρμόδιου που τις διατάσσει.

 

Η ιστοσελίδα eaythes.gr χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών Σχετικά