ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΝΟΥ

Η βοηθητική αυτή λειτουργία χρησιμοποιείται μόνο στα κινητά

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΥΠΑΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε Ετήσια Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, την 14 Μαρτίου 2018, στην αίθουσα του Αμφιθεάτρου του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή των μελών της.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο Πρόεδρος της Ένωσης ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για όσα επιτεύχθηκαν προς όφελος των συναδέλφων κατά τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας προχώρησε στον Διοικητικό Απολογισμό των δράσεων της Ένωσης, ο οποίος ψηφίστηκε ομόφωνα από το Σώμα.

Ο Ταμίας της Ένωσης κατά τον Οικονομικό Απολογισμό του τελευταίου έτους, αναλυτικά απαρίθμησε τα έσοδα και τις δαπάνες της Ένωσης, και ανάγνωσε τις εκθέσεις του Ορκωτού Λογιστή και της Ελεγκτικής Επιτροπής αντίστοιχα. Ο Οικονομικός Απολογισμός επικυρώθηκε από τα μέλη της Ένωσης με την ομόφωνη θετική ψήφο τους.

Κατόπιν, το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης έθεσε τα ζητήματα που αφορούν στη διεξαγωγή των εκλογών της Ένωσης και την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε οι εκλογές για όλα τα όργανα της Ένωσης, Δ.Σ., Ε.Ε., Αντιπρόσωποι, εκπρόσωποι στα Συμβούλια Μεταθέσεων ΓΑΔΘ, και Γραμματεία Γυναικών της Ένωσης να πραγματοποιηθούν τρεις (3) ημέρες και συγκεκριμένα τις 18, 19 και 20 Απριλίου 2018 και ώρες από 09:00 έως 19:00 κάθε μέρα, τις δύο πρώτες ημέρες στο ΑΜΕΘ και την τρίτη στη ΔΑΕΘ.

Οι υποψηφιότητες θα κατατεθούν την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 και ώρες 10.00-19.00 στα γραφεία της Ένωσης, στην Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής υποψηφιοτήτων που θα απαρτίζεται από τους Πρόεδρο, Α' Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και ακολούθως το Δ.Σ. θα ανακοινώσει τις υποψηφιότητες.

Οι υποψηφιότητες θα κατατίθενται από οποιοδήποτε μέλος της Ένωσης με αυτοπρόσωπη παρουσία ή από τους επικεφαλής των παρατάξεων με υπεύθυνη δήλωση ή αίτηση του υποψηφίου, επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου και το όργανο ή τα όργανα για τα οποία θα είναι υποψήφιος/α. Επίσης, κάθε συνδυασμός θα αναφέρει και υποβάλει σε ένα απλό έγγραφο όλους τους υποψηφίους του. Αιτήσεις που θα αποστέλλονται με φαξ ή με e-mail, δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι εγγραφές νέων μελών, τα οποία θα έχουν όλα τα νόμιμα δικαιώματά τους στην εκλογική διαδικασία, θα παραλαμβάνονται μέχρι και την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 και ώρα 17:00.

Η Γενική Συνέλευση έκλεισε από τον προεδρεύοντα με τις ευχές για μια ήρεμη εκλογική αναμέτρηση που θα έχει ως αποτέλεσμα μια δυνατή και ενωμένη Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.

  

Θεσσαλονίκη, 15 Μαρτίου 2018


Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας
ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος          ΚΑΛΕΥΡΑΣ Αλέξανδρος
6936800701                       6932649076

  

  

  

  

  

  

Αξίζει να δείτε:

loading...

Η ιστοσελίδα eaythes.gr χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών Σχετικά